Lanca gaśnicza przeznaczona głównie do zwalczania pożarów na poddaszach budynków. Ułatwia podjęcie szybkich działań ratowniczo-gaśniczych w przypadku trudności z rozbiórką konstrukcji dachowej.

Lanca gaśnicza wykonana ze stali konstrukcyjnej oraz stali uszlachetnianej do pracy na zimno. MK II została ulepszona cieplnie dla uzyskania odpowiedniej wytrzymałości i twardości. Całość została zabezpieczona specjalnymi powłokami galwanicznymi oraz lakierniczymi. Lanca posiada średnicę 35 mm. Oprócz tego posiada zdolność przebijania konstrukcji wraz z zespoloną głowicą, wymiennym grotem oraz specjalnym pobijaczem. Jest to specjalna lanca w wersji ekonomicznej, która przeznaczona jest dla jednostek PSP oraz OSP.

rodzaj pracy: atak
długość części roboczej: 1000 mm
wydajność przy 8 bar: 160 l/min
nasada Storz 52

Lance gaśnicze z serii MK zaprojektowane zostały w oparciu o wiedzę specjalistów polskich oraz zagranicznych z zakresu Pożarów Wewnętrznych.

Lance przeznaczone są do gaszenia oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu pożarów wewnętrznych w przestrzeniach zamkniętych, trudno dostępnych oraz stwarzających zagrożenie dla ratowników.

Lanca wykonana ze stali konstrukcyjnej oraz stali uszlachetnianej do pracy na zimno ulepszonej cieplnie dla uzyskania odpowiedniej wytrzymałości oraz twardości, całość zabezpieczona galwanicznymi i lakierniczymi.

Waga 12 kg