Znajduje zastosowanie w akcje ratowniczych i poszukiwawczych w terenach zurbanizowanych:
– Wykrywanie nieznanych i nieekranowanych źródeł potencjalnie niebezpiecznych napięć przemiennych. Weryfikacja prawidłowego wyłączenia napięcia.
– Straż Pożarna: identyfikacja bliskiej obecności wysokich napięć i zagrożenia od przewodów elektrycznych podczas gaszenia, dogaszania i prac
dochodzeniowych po pożarze.
– Wypadki Samochodowe: Szybka kontrola miejsca wypadku i pojazdu pod kątem potencjalnego zagrożenia od linii sieciowych napięcia przemiennego. Weryfikacja i kontrola wyłączenia napięcia w sieci.
– Ratownictwo w Zamkniętych Pomieszczeniach: Weryfikacja wyłączenia napięcia i właściwego odcięcia zasilania przy wejściu do zamkniętych pomieszczeń, a także kontrola wyłączenia zasilania maszyn i urządzeń mogących stwarzać zagrożenie przy przypadkowym włączeniu.
– Materiały Niebezpieczne: Unikanie ryzyka porażenia elektrycznego lub wybuchu spowodowanego zwarciami i łukami elektrycznymi.
– Klęski Żywiołowe: Po trzęsieniach ziemi, wichurach i burzach lodowych lub powodziach w celu identyfikacji przewodów pod napięciem leżących na drogach lub w częściach zawalonych albo zalanych budynków. Szybka kontrola rozległości awarii energetycznej.
– Przywracanie Zasilania: Ostrzeganie przed przewodami pod napięciem ukrytymi pod zwalonymi drzewami lub zagrożeniem spowodowanym
generatorami w ruchu.
– Przemysł: Podczas remontów w fabrykach lub w ratownictwie przemysłowym do weryfikacji wyłączenia napięcia, wykrywania innych źródeł
napięcia lub kontroli uziemienia maszyn.
– Wykopy: Lokalizacja potencjalnych źródeł porażenia prądem elektrycznym podczas akcji ratownictwa technicznego.
– Policja: Wykrywanie obecności napięcia przemiennego, unikanie zagrożenia w miejscach wypadków lub podczas akcji poszukiwawczych, zatrzymań i dochodzeń.

Charakterystyka / Zalety
— Wczesne ostrzeżenie o wysokim napięciu
— Bezpieczeństwo i łatwość obsługi
— Nadzwyczajna czułość. Opatentowane układy zapewniają
szeroki zakres pracy.
— Niedrogi, trwały, niezawodny
— Przenośny, zasilany z baterii
— Niezbędny dla ratownictwa technicznego
— Dla częstotliwości do 100 Hz

Zakres Wykrywania
Obszar AC Hot Stick zaznaczony czerwonym paskiem oznacza część czujnikową układu elektronicznego. AC Hot Stick posiada unikalną możliwość ostrzegania użytkownika przed obecnością wysokiego napięcia z dużej odległości. To, w jakiej odległości nastąpi ostrzeżenie, zależy od wielu czynników.

Opis działania: sygnał dźwiękowy i świetlny (LED) prędkość przerywana dźwięku rośnie (lub maleje) wraz ze zbliżaniem się (oddalaniem) do przewodnika.

Zakres wykrywania zależy głównie od:
— Nastawienia przełącznika trybu pracy na AC Hot Stick.
— Wartości napięcia przemiennego: im wyższe napięcie tym wcześniejsze ostrzeżenie.
— Wielkości obszaru będącego pod napięciem: pojazd znajdujący się pod napięciem będzie szybciej zasygnalizowany niż odsłonięte styki gniazda sieciowego, gdzie przewód i gniazdo są ekranowane metalowymi obudowami i uziemione.
— Odległości od źródła lub powierzchni ekranujących: wolno zwisające przewody AC Hot Stick trzymany wysoko ponad ziemią wykryje z większej odległości niż przewody przykryte ziemią lub liśćmi.

Ostrzeżenie
Przyrząd jest przeznaczony tylko do użycia profesjonalnego. Służy on jako pomoc do wykrywania nieekranowanych przewodów fazowych o niebezpiecznych potencjałach napięcia przemiennego. Wszystkie przewody trzeba traktować tak, jak by były pod napięciem. Przyrząd ten nie wykrywa napięć stałych oraz napięć przemiennych w przewodach ekranowanych i prowadzonych w uziemionych rurkach lub obudowach metalowych.

Uwaga: Należy unikać bezpośredniego dotykania przewodów wysokiego napięcia.
Bezpieczeństwo: Przyrząd wewnętrznie bezpieczny
Kontrola Baterii: wbudowana z ostrzeżeniem o wyczerpaniu baterii
Wymiana Baterii: wymaga demontażu skuwki
Zakres Temperatur: Roboczy: -30 do +50°C ; Przechowywanie i Transport: -40 do + 70°C

Parametry pracy
Autotest (sek.)                                       3
Czułość                                                    3 zakresy pracy
odporność na wodę                               obudowa bryzgoszczelna
Zakres Częstotliwości (Hz)                  20 – 100
zakres temperatur (roboczy) (° C)    -30 do +50
żywotność baterii                                   praca ciągła 300 godzin, typowy czas pracy 1 rok

Wymiary / Waga
Waga urządzenia gotowego do pracy (kg)        0.57
Wymiary (A x B x C) (mm)                                  45 x 521

Wyposażenie
izolacja                                                   obudowa plastikowa PCV
pokrowiec                                              TAK
zasilanie                                                 4 x AA alkaliczne, NEDA 15A, Duracell MN 1500 lub podobne