W mierniku ALTAIR 5X mogą być zainstalowane czujniki MSA XCell, teraz również dla SO2, Cl2 i NH3. Dzięki mikroelektronice wewnątrz czujnika, charakteryzyje je wysoka stabilność, dokładność, powtarzalność odczytu, szybka reakcja i trwałość. Są zaprojektowane na średni czas życia dłuższy niż cztery lata w przypadku czujników gazów palnych, CO, H2S, O2 (więcej niż trzy lata dla SO2, Cl2 i NH3). Te nowe czujniki pozwalają na szybszą reakcję, testy kontrolne w czasie krótszym niż 10 sekund i czas kalibracji poniżej 60 sekund dla podstawowych konfiguracji., Dodatkowo wskaźnik zużycia czujnika informuje użytkownika o konieczności wymiany czujnika, eliminując przerwy w użytkowaniu.