Emblemat noszony na prawym rękawie munduru (pół-księżyc).