Kamizelki służące do oznakowania osób uprawnionych do kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym, członków sztabu oraz osób związanych z organizacją i przebiegiem ćwiczeń.

Waga 0,5 kg