Kurtyny wodne służą do wytwarzania zasłon wodnych mających na celu zmniejszenie siły promieniowania cieplnego pożaru, ochronę przed rozprzestrzenianiem się pyłów, umożliwiają neutralizację gazów i dymu oraz chłodzenie zagrożonych pożarem obiektów.

Dostępne opcje:
ZW75
ZW52

Waga Brak danych
rozmiar

52 cale, 72 cale