Potwierdzenie udziału sił i środków podmiotu ratowniczego w działaniu ratowniczym
Potwierdzenie udziału w zdarzeniu PSP06

Format: A5

Papier: samokopiujący / 2 skł

Druk: jednostronny

Oprawa: bloczek 100 – kartkowy

 

Wzór zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021.

Waga 0,5 kg