Prądownica turbo – PROJET I (równoczesny strumień zwarty + rozproszony) – Storz C/52

Połączony prąd zwarty z rozproszonym
W modelu PRO JET możliwe jest jednoczesne podawanie prądu zwartego i rozproszonego. Technologia ta zapewnia zarówno duży zasięg strumienia gaśniczego, jak i doskonały kształt strumienia wody. Prądownica PRO JET może być wykorzystywana w różnych zastosowaniach.

PRO JET I
Maksymalna
wydajność w l/min
ok. 180*
ok. 370**
Maksymalny zasięg strumienia gaśniczego 34 m
Długość 30 cm
Masa 2 kg

*dla strumienia zwartego
** dla strumienia połączonego

Dane dotyczące wydajności oraz zasięgu rzutu są podane w odniesieniu do ciśnienia roboczego 3,5 bar. Długość i masa z nasadą Storz C (52). Wszystkie prądownice PRO JET są przystosowane do pracy przy maksymalnym ciśnieniu roboczym wynoszącym 7 bar.

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIA

  • Prądownica turbo odpowiednia dla CAFS- Rosenbauer
  • Możliwość użycia podczas pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
  • Odpowiednie dozowanie piany sprężonej CAFS
  • Natarcie pianowe
  • Chłodzenie
  • Penetracja palącego się materiału
  • Kurtyna wodna

Cechy charakterystyczne

  • Połączenie prądu zwartego z rozproszonym
  • Duży zasięg strumienia gaśniczego
  • Doskonały kształt strumienia
Waga 2 kg