Prądownice przeznaczone są do wytwarzania wodnych strumieni zwartych i rozproszonych na zakończenie linii wężowych w samochodach gaśniczych oraz motopompach i szafkach hydrantowych. Prądownice charakteryzują się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB dla wielości Ø52 i Ø75

Waga 3 kg
Dostępne opcje

PW 25R, PW 52 R z CNBOP, PW 75R z CNBOP