Sorbent Diato Plus 20kg granulat mineralny do usuwania rozlewisk produktów ropopochodnych K 0,3 – 0,7 mm

Skały zawierające duże ilości zmineralizowanych okrzemek są poddawane skomplikowanym procesom technologicznym, dzięki którym jest otrzymywany produkt końcowy w postaci granulek o wyjątkowo wysokiej jakości. W wyniku kalcynowania, tj. w wyniku procesu wyprażania, zwiększa się znacznie wydajność sorpcyjna granulatu, co ma dominujący wpływ na ilość pochłanianej cieczy. Struktura granulek jest porowata, przestrzenie wewnątrz są puste, proces wchłaniania następuje początkowo do wewnątrz, a w etapie końcowym zostają wypełnione także wolne przestrzenie zewnętrzne moleru (absorpcja cieczy wewnątrz i zewnątrz granulatu).

Zastosowanie sorbentu

Sorbent wykorzystywany do zwalczania skutków wycieków wszelkich substamcji płynnych (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego) na drogach, lotniskach, stoczniach, warsztatach oraz we wszelkich podmiotach mających problemy z rozlewiskami cieczy.

Sposób użycia sorbentu

Na rozlaną ciecz posypać cienką warstwę sorbentu. Zmiana barwy świadczy o zachodzącym procesie wchłaniania – brak zmiany barwy sorbentu świadczy o zakończonym procesie sorpcji.

Zalety sorbentu

 • Pochłania ciecz natychmiast
 • Likwiduje i przeciwdziała poślizgom
 • Gotowy do użycia w każdych warunkach
 • Wyjątkowo wysokie właściwości sorpcyjne
 • Przyjazny dla środowiska naturalnego
 • Bezpieczny i łatwy w użyciu
 • Niepalny, niewybuchowy
 • Przeciwdziała przedostaniu się szkodliwych substancji w głąb profilu glebowego
 • Nieograniczony termin przydatności do użytku
 • Odporny na zbrylanie

  Normy :

  świadectwo CNBOP nr 3392/2018

  produkowany zgodnie z polską normą BN-91/0568-01

  posiada atest PZH z Warszawy ? HK/HT-2984/2015 dopuszczający produkt do stosowania bez ograniczeń higienicznych

  ma atest PZH z zakresu higieny radiacyjnej HR/B/34/2005

  został zakwalifikowany, stosownie do Ustawy o Odpadach z dnia 27.04.2001 r., do grupy odpadów nr 15.02.03 (sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne)

Waga 20 kg