Wytwornice przeznaczone do wytwarzania piany średniej przy użyciu koncentratów środków pianotwórczych mogących wytowrzyć pianę średnią. Zasięg rzutu piany do uzyskania za pomocą wytwornic wynosi do 12 m. Wytwornice posiadają manometry ułatwiające ustawienie ciśnienia niezbędnego dla prawidłowego uzyskania efektów gaśniczych. Ciśnienie robocze wytwornicy pianowej wynosi 5,5 bar. Wytwornica pianowa Q-15/R posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB.

Waga 5 kg