Zasilacz uniwersalny Streamlight 230V AC

Model T-22061

Waga 0,3 kg