Znak gaśnica, zgodny z normami wg PN-EN ISO 7010, to znak ochrony przeciwpożarowej.

Celem piktogramu “Gaśnica” jest informowanie o miejscu znajdowania się gaśnicy przeciwpożarowej w obiekcie.

Piktogram “Gaśnica” z normą ISO 7010 powinien znajdować się nad urządzeniem.

Znak gaśnicy wykonany jest w formie tabliczki fotoluminescencyjnej z płyty sztywnej.

Wymiary: 15 cm x 15 cm.

Świadectwo Dopuszczenia CNBOP obejmuje znaki z normy PN-EN ISO 7010 w zakresie rozmiarów od 10cm x 10cm do 50cm x 50cm